LẤY Ý KIẾN HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN VỀ XÂY DỰNG NTM NÂNG CAO

LẤY Ý KIẾN HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN VỀ XÂY DỰNG NTM NÂNG CAO
content:

  Ngày 20/10/2023 UBMTTQVN thành phố Vinh đã ban hành Kế hoạch số 290/KH-MTTQ-BTT về việc tổ chứ lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đề nghị công nhận xã Hưng Hòa, thành phố Vinh đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023. Có nội dung kế hoạch kèm theo.

/documents/1768893/0/276a6f3c35464bebba7c77e5ce78c205_20231106091338450+%281%29.pdf/de68530e-7145-1f60-f3b5-ee50947e5488?t=1699279290004

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 4785
Tổng: 254036