LẮP ĐẶT DỤNG CỤ TDTT NGOÀI TRỜI NÂNG CAO TIÊU CHÍ NTM

LẮP ĐẶT DỤNG CỤ TDTT NGOÀI TRỜI NÂNG CAO TIÊU CHÍ NTM
content:

Thời gian qua xây dựng mô hình NTM nâng cao được cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị triển khai sâu rộng với nhiều cách làm hay, sáng tạo, sát với thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Một trong những mô hình tiêu biểu là “Xây dựng mô hình thiết chế văn hóa cộng đồng” với mục đích huy động nguồn lực làm lắp đặt các bộ dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời tại nhà văn hóa phục vụ sinh hoạt cộng đồng, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân.

   Hưng Hòa là một trong ba xã thực hiện mục tiệu về đích Nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2023. Với quyết tâm đó, phát huy những kết quả, kinh nghiệm trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của BTV Thành ủy, BCĐ NTM cấp thành phố, BTV Đảng ủy xã Hưng Hòa đã ban hành nghị quyết, kiện toàn ban chỉ đạo, tổ chức các cuộc họp rà soát các tiêu chí và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo, các tổ chức đoàn thể ở địa phương. Nhờ sự phân công, chỉ đạo cụ thể nên các thành viên ban chỉ đạo luôn bám sát cơ sở, lắng nghe những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người dân để điều chỉnh cho phù hợp, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao.

    Để đảm bảo tiêu chí 6.1 “Có lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời ở điểm công cộng. Qua rà soát từ đầu năm, mới chỉ có 2 xóm đã lắp đặt các dụng cụ TDTT gồm xóm Phong Quang và Phong Hảo. Tuy nhiên để đảm bảo tiêu chí này đạt, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ ra nghị quyết triển khai, thực hiện cùng với sự vào cuộc của các tổ chức chính và các đơn vị xóm đã tích cực vận động nguồn kinh phí để thực hiện mô hình và đã nhận được sự quan tâm, đồng thuận của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm đặc biệt là nhân dân trong đóng góp kinh phí thực hiện mô hình.

Mô hình dụng cụ TDTT xóm Phong Quang

    Đến nay đã có 8/8 xóm triển khai thực hiện lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời tại các nhà văn hóa xóm và các điểm công cộng. Kinh phí lắp đặt được vận động từ cán bộ, đảng viên và bà con nhân dân, đặc biệt là các hội viên, đoàn viên của Hội LHPN, Hội CCB, Đoàn thanh niên và Hội nông dân xã.

Mô hình dụng cụ TDTT xóm Khánh Hậu

Mô hình dụng cụ TDTT xóm Thuận Hòa

Mô hình dụng cụ TDTT xóm Phong Thuận

   Có thể nói, xây dựng mô hình thiết chế văn hóa cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới nâng cao  là một trong những mô hình rất ý nghĩa, phát huy cao vai trò, trách nhiệm, sức sáng tạo và sự tham gia tích cực của nhân dân; khơi dậy và phát huy, tinh thần chung tay vì cộng đồng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tăng cường đoàn kết trong cộng đồng dân cư, đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hưng Hòa, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

                                                                                ~Quốc Dũng~

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 2664
Tổng: 253812