Thông tin người phát ngôn

content:

- Họ và tên: Trần Cao Cường
- Chức vụ: Phó chủ tịch
- Số điện thoại: 0989728916
- Email: xahunghoa@gmail.com

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 3549
Tổng: 83541