Hội nghị triển khai các giải pháp hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập thành phô Vinh, 235 năm Phương Hoàng Trung Đô

Hội nghị triển khai các giải pháp hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập thành phô Vinh, 235 năm Phương Hoàng Trung Đô
content:

       Sáng ngày 14/9/2023 UBND xã Hưng Hoà tổ chức hội nghị triển khai các giải pháp hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập thành phô Vinh, 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô gắn vớ việc thực hiện chưng trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới nâng cao. Tham dự cuộc họp có thường trực lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ,, các công chức, ban,ngành, đoàn thể, các HTX, trường học, y tế, bí thư, xóm trưởng, trưởng tiểu ban công tác mặt trận 8 xóm do đồng chí Trương Công Định, UV BTV Đảng uỷ, PCT UBND xã chủ trì.

Đ/c Trần Cao Cường, P. Bí thư Đảng uỷ, chủ tịch UBND xã phát biểu ý kiến chỉ đạo

    Hội nghị đã thông qua các kế hoạch, trong đó kế hoạch mới nhất là kế hoạch số 123.KH-UBND ngày 13/9/2023 của UBND xã Hưng Hoà về việc tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Vinh, 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô. Trong đó nội dung bao gồm tăng cường công tác thông tin tuyên truyền như:  Trang trí các cụm pano, băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở UBND xã, tại các cơ quan, đơn vị, trường học, tại NVH các xóm, và nhất là treo cơ trong nhân dân; tuyên truyền thường xuyên liên tục thông qua hệ thống loa xóm, các trang mạng xã hội như facebook, Zalo của các ba,n, ngành, đoàn thể, trang thông tin điện tử xã, tuyên truyền thông qua các cuộc họp, hội nghị...

Các ban, ngành, đoàn thể cùng cơ sở xóm tham gia dự họp

      Bên cạnh công tác thông tin tuyên truyền, Hội nghị còn nhấn mạnh đến công tác giải toả HLATGT, TTĐT, VSMT trên địa bàn xã gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM nâng cao. 

        Ngoài ra, UBND xã cũng đã đề nghị UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể từ xã đến xóm càn phải tích cực hơn nữa trong việc tuyên truyền, vận động các chi đoàn, chi hội và người dân tham gia hưởng ứng và xây dựng các mô hình do chi đoàn chi hội phát động.

      Thời gian tới, UBND xã sẽ tiến hành thành lập đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các ngành, đoàn thể từ xã đến xóm và tổ chức khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

 

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 2622
Tổng: 253824