Hiển thị văn bản pháp quy

Không tìm thấy văn bản nào
STT Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Loại văn bản Cơ quan ban hành Tài liệu đính kèm
1 Công văn Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 27/2/2024 về quy định quy chế quản lý tài sản Quy chế quản lý tài sản ngày 4/3/2024
04/03/2024
Công văn quy chế số 45 ngày 27.2.2024 về quản lý tài sản nhà nước_1709539333845.pdf
2 Công văn Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 27/2/2024 về quy định quy chế chi tiêu nội bộ Quy chế chi tiêu nội bộ ngày 27/2/2024
04/03/2024
Công văn quy chế số 44 chi tiêu nội bộ ngày 27.2.2024_1709539268796.pdf
3 Quyết định số 4207/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 quy định về thủ tục nuôi con nuôi Quy định danh mục thủ tục nuôi con nuôi đã được sửa đổi, bổ sung
04/03/2024
Quyết định số 4207 về quy định thủ tục nuôi con nuôi_1709514543461.pdf
4 Công văn Thông báo số 04/TB-UBND ngày 08/01/2024 Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã năm 2024
08/01/2024
Công văn Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của chủ tịch UBND xã năm 2024_1704710153960.pdf
5 Quyết định Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 08/01/2024 Quyết định phân công công chức tiếp công dân thường xuyên
08/01/2024
Quyết định Quyết định phân công công chức tiếp công dân thường xuyên 2024_1704710092683.pdf
6 Niêm yết công khai bảng điểm, báo cáo xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật Niêm yết công khai dự thảo bảng điểm, dự thảo báo cáo xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
28/12/2023
BẢNG CHẤM ĐIỂM 2023_1704694692265.doc
Báo cáo chấm điểm xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023_1704694692265.docx
clip clip niêm yết bảng điểm xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật_1704694692265.jpg
clip clip niêm yết báo cáo đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật_1704694692265.jpg
7 Quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 Quyết định ban hành Nội quy tiếp công dân tại trụ sở UBND xã Hưng Hòa
08/01/2024
Nội quy tiếp công dân năm 2023_1704678032992.pdf
8 Quyết định Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 Quy chế tiếp công dân năm 2023
08/01/2024
Quyết định Quy chế tiếp công dân năm 2023_1704677883264.pdf
9 Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 Quyết định ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin năm 2023
18/04/2023
Quyet dinh ban hanh Quy che phoi hop cung cap thong tin nam 2023_1681783331653.pdf
10 Quyết định Quyết định số 2687/QĐ-UBND Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tố cáo
30/03/2023
Quyết định Quyet dinh cong bo thu tuc hanh chinh trong linh vuc to cao_1680144100465.pdf
11 Quyết định Quyết định số 2688/QĐ-UBND Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phòng chống tham nhũng
30/03/2023
Quyết định
12 Quyết định Quyết định số 2686/QD-UBND Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tư pháp hộ tịch
30/03/2023
Quyết định Quyet dinh cong bo thu tuc hanh chinh thuoc linh vuc tu phap ho tich_1680143972412.pdf
13 Quyết định Quyết định số 2690/QĐ-UBND Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tiếp công dân
30/03/2023
Quyết định
14 Quyết định Quyết định số 2690/QĐ-UBND Quyết định số 2690/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 về công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực xử lý đơn
30/03/2023
Quyết định Quốc hội Quyet dinh cong bo thu tuc hanh chinh lien quan xu ly don_1680143114352.pdf
15 Công văn 198/TB-VPCP Kế Hoạch: Tổ chức bán hàng lưu động cung ứng hàng hóa thiết yếu cho nhân dân trên địa bàn
02/09/2021
Công văn Bộ Công an
16 Công văn 198/TB-VPCP Kế Hoạch: Tổ chức bán hàng lưu động cung ứng hàng hóa thiết yếu cho nhân dân trên địa bàn
02/09/2021
Công văn Bộ Công an
17 Công văn 198/TB-VPCP Kế Hoạch: Tổ chức bán hàng lưu động cung ứng hàng hóa thiết yếu cho nhân dân trên địa bàn
02/09/2021
Công văn Bộ Công an
18 Công văn 198/TB-VPCP Kế Hoạch: Tổ chức bán hàng lưu động cung ứng hàng hóa thiết yếu cho nhân dân trên địa bàn
02/09/2021
Công văn Bộ Công an
19 Công văn 198/TB-VPCP Kế Hoạch: Tổ chức bán hàng lưu động cung ứng hàng hóa thiết yếu cho nhân dân trên địa bàn
02/09/2021
Công văn Bộ Công an
20 Công văn 198/TB-VPCP Kế Hoạch: Tổ chức bán hàng lưu động cung ứng hàng hóa thiết yếu cho nhân dân trên địa bàn
09/09/2021
Công văn Bộ Công an