Tin tức - sự kiện

21/08/2023 - 142 Lượt xem
QĐ phê duyệt tác động môi trường dự án mở rộng khu đô thị tại xã Hưng Hòa
25/06/2023 - 160 Lượt xem
PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐÔ THỊ HƯNG HOÀ
14/06/2023 - 240 Lượt xem
TÓM TẮT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN "KHU ĐÔ THỊ VÀ NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI HƯNG HÒA, THÀNH PHỐ VINH"
14/06/2023 - 187 Lượt xem
LẤY Ý KIẾN THAM VẤN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ VÀ NHÀ Ở XÃ HỘI  VÀ DỰ ÁN MỞ RỘNG KHU ĐÔ THỊ TẠI XÃ HƯNG HÒA
content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Now: 3825
Total: 83493