ỨNG DỤNG TRỰC TUYẾN (Vinh Smart) TẠO ĐIÈU KIỆN THUẬN LỢI CHO NGƯỜI DÂN, TỔ CHỨC TRỰC TIẾP PHẢN ÁNH CÁC KIẾN NGHỊ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

ỨNG DỤNG TRỰC TUYẾN (Vinh Smart) TẠO ĐIÈU KIỆN THUẬN LỢI CHO NGƯỜI DÂN, TỔ CHỨC TRỰC TIẾP PHẢN ÁNH CÁC KIẾN NGHỊ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
content:

Vinh Smart - Ứng dụng trên Google Play

ỨNG DỤNG TRỰC TUYẾN (Vinh Smart) TẠO ĐIÈU KIỆN THUẬN LỢI CHO NGƯỜI DÂN, TỔ CHỨC TRỰC TIẾP PHẢN ÁNH CÁC KIẾN NGHỊ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

Để ứng dụng ngày càng hiệu quả công nghệ thông tin vào việc phục vụ nhu cầu của công dân, tổ chức. Thời gian qua, UBND Thành phố Vinh triển khai ứng dụng Vinh trực tuyến (Vinh Smart) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức trực tiếp phản ánh các kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực của đời sống xã hội và đã nhận được nhiều lượt ý kiến phản ánh, kiến nghị sát thực tế. Những nội dung, hình ảnh, tư liệu… phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân là một trong những cơ sở để UBND xã, các phòng, ngành, đơn vị, UBND Thành phố kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Để tiếp tục triển khai hiệu quả ứng dụng Vinh trực tuyến (Vinh Smart), UBND xã Hưng Hòa thông báo để nhân dân tiêp tục đăng ký và khai thác ứng dụng (Vinh Smart) cụ thể như sau:

1. Cách thức tải ứng dụng và đăng tải phản ánh, kiến nghị trên điện thoại:

Công dân vào CH Play và Appstore tìm tên ứng dụng: Tp Vinh Smart để cài đặt. Sau khi tải ứng dụng Tp Vinh Smart vào các thiết bị điện thoại di động (Android và IOS), Công dân đăng ký, kích hoạt tài khoản và tiến hành gửi phản ánh, kiến nghị theo hướng dẫn sử dụng trên ứng dụng.

2. Yêu cầu của nội dung phản ánh, kiến nghị:

- Khách quan, trung thực, chịu trách nhiệm về nội dung phảnánh.

- Nghiêm cấm sử dụng ngôn từ thô lỗ, dung tục; xúc phạm, bôi nhọ danh dự của tổ chức, cá nhân.

- Không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật trên ứng dụng Vinh trực tuyến (Vinh Smart).

* Các nội dung phản ánh cần thể hiện rõ nội dung phản ánh, kèm theo hình ảnh, âm thanh (nếu có)… theo các lĩnh vực cụ thể như sau:

- Phản ánh thái độ, chất lượng phục vụ: Là những phản ánh về thái độ ứng xử, hành vi chậm trễ, gây phiền hà cho tổ chức, công dân; không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của Nhà nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của CBCCVC.

- Phản ánh tại hiện trường: Là những phản ánh về các vấn đề phát sinh trong cuộc sống làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân hoặc của cộng đồng dân cư, vi phạm các quy định của pháp luật trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, cụ thể:

+ An ninh trật tự, An toàn giao thông: Là những phản ánh, kiến nghị về các hành vi vi phạm các quy định quản lý nhà nước về giao thông, an ninh, trật tự do cá nhân, tổ chức thực hiện.

+ Trật tự đô thị, xây dựng và vệ sinh môi trường: Là những phản ánh, kiến nghị về các hành vi xây dựng không có Giấy phép xây dựng, xây dựng sai nội dung Giấy phép xây dựng được cơ quan có thẩm quyền cấp, xây dựng có tác động đến chất lượng công trình lân cận; ảnh hưởng đến môi trường, cộng đồng dân cư. Các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về công tác trật tự đô thị, lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè gây ảnh hưởng đến không gian, cảnh quan, kiến trúc đô thị. Các hành vi đổ xả rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng và các hành vi xả thải khác không đúng quy định.

+ Dịch vụ thương mại, thị trường, vệ sinh thú y, bảo vệ rừng: Là những phản ánh, kiến nghị về các hành vi vi phạm các quy định hiện hành trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, thị trường, vệ sinh thú ý và bảo vệ rừng.

     + Văn hóa, thông tin, du lịch: Là những phản ánh, kiến nghị về các hành vi vi phạm các quy định hiện hành trong lĩnh vực văn hoá, thông tin, du lịch.

+ Vệ sinh an toàn thực phẩm: Là những phản ánh, kiến nghị về các hành vi vi phạm các quy định hiện hành trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm.

+ Tài nguyên và môi trường: Là những phản ánh, kiến nghị về các hành vi vi phạm các quy định hiện hành trong lĩnh vực Tài nguyên và môitrường.

+ Những kiến nghị khác: Là những phản ánh về các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật khác ngoài các lĩnh vực nêu trên. Nội dung phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân qua ứng dụng Vinh trực tuyến (Vinh Smart) được đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin trong việc gửi, chuyển, lưu trữ dữ liệu về ý kiến phản ánh của tổ chức, côngdân. Việc công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị được thực hiện thông qua các hình thức sau:

- Trung tâm Điều hành thông minh Thành phố phát hành nội dung trả lời phản ánh, kiến nghị của công dân trên ứng dụng Vinh trực tuyến để tổ chức, cá nhân biết sau khi kết thúc quá trình xử lý.

- Trường hợp các phản ánh, kiến nghị có nội dung liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước, hoặc trong quá trình xử lý có các thông tin thuộc bảo vệ bí mật nhà nước thì việc trả lời kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị phải tuân thủ theo quy định về bảo vệ bí mật nhà nước hiện hành.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đảng uỷ, HĐND;

- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

  Trần Trung Quân

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 3632
Tổng: 254022