P/s xã Hưng Hòa các công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập thành phô Vinh, 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô

P/s xã Hưng Hòa các công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập thành phô Vinh, 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô
content:

P/s xã Hưng Hòa các công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập thành phô Vinh, 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô

Công trình trụ sở UBND xã chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Vinh

Công trình trạm y tế xã chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Vinh

Công trình sân bóng Thuận Hòa xã chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Vinh

Công trình trục đường thôn xóm chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Vinh

 

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 4204
Tổng: 254030