Tuyên truyền hưởng ứng quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024

Tuyên truyền hưởng ứng quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024
content:

1. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử.

 - Nội dung:

+ Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và người tiêu dùng trên địa bàn thành phố: Tuyên truyền về trách nhiệm của các cơ quan, doanh nghiệp trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Quyền và nghĩa vụ của mỗi người tiêu dùng trong việc bảo vệ quyền lợi của chính mình;

+ Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” và các hoạt động hưởng ứng được các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương tổ chức;

+ Tuyên truyền hướng dẫn và khuyến khích người tiêu dùng khi quyền lợi bị xâm phạm, cần liên hệ với cơ quan chức năng để giải quyết;

- Thời gian thực hiện: Cả năm, trong đó tập trung tăng tần suất từ ngày 01 tháng 3 năm 2024 đến ngày 31 tháng 3 năm 2024;

2. Tuyên truyền bằng hình thức treo băng rôn, cờ phướn, tờ rơi

- Nội dung: Tuyên truyền các quyền cơ bản của người tiêu dùng; Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng trên toàn quốc; Nội dung tư vấn, hướng dẫn.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 25 tháng 3 năm 2024.

- Địa điểm: Tại trụ sở UBND xã; các trục đường, tuyến đường chính tập trung nhiều cửa hàng buôn bán, đông dân cư,...; Trụ sở các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh; chợ, các địa điểm kinh doanh có lượng giao dịch hàng hóa lớn.

- Khẩu hiệu tuyên truyền trong đợt tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 theo hướng dẫn của Bộ Công Thương, cụ thể:

+ Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn.

+ An toàn cho người tiêu dùng trong các giao dịch trực tuyến.

+ Người tiêu dùng có quyền được cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin khi giao dịch.

+ Hãy bảo vệ thông tin của người tiêu dùng.

+ Xây dựng môi trường kinh doanh trực tuyến minh bạch, công bằng và an toàn cho người tiêu dùng.

+ Đẩy mạnh tiêu dùng hàng Việt, thúc đẩy sản xuất phát triển.

+ Thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng bền vững.

+ Không sản xuất và tiêu dùng sản phẩm có hại cho sức khỏe và môi trường.

+ Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm chung của toàn xã hội.

+ Kinh doanh lành mạnh, tiêu dùng bền vững.

+ Người tiêu dùng có quyền được an toàn, khiếu nại và bồi thường.

+ 1800.6838 - Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng toàn quốc.

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 2515
Tổng: 83388