TÓM TẮT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN "KHU ĐÔ THỊ VÀ NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI HƯNG HÒA, THÀNH PHỐ VINH"

TÓM TẮT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN "KHU ĐÔ THỊ VÀ NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI HƯNG HÒA, THÀNH PHỐ VINH"
content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 2659
Tổng: 83400