NỘP HỒ SƠ DỊCH VỤ CÔNG LIÊN THÔNG Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

NỘP HỒ SƠ DỊCH VỤ CÔNG LIÊN THÔNG Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
content:

NỘP HỒ SƠ DỊCH VỤ CÔNG LIÊN THÔNG

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Bước 1: Truy cập trang dịch vụ liên thông của Cổng dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ: https://lienthong.dichvucong.gov.vn/#/

 (hoặc truy cập https://dichvucong.nghean.gov.vn/)

Bước 2: Chọn mục "Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi"

Description: https://cdn.thuvienphapluat.vn/phap-luat/2022-2/HT/bhhxi.png

Bước 3: Đăng nhập bằng tài khoản cấp bởi Cổng dịch vụ công Quốc gia

Description: https://cdn.thuvienphapluat.vn/phap-luat/2022-2/HT/bhxhii.png

* Bước 4: Tiến hành đăng nhập- Nhấn vào ô “Đăng nhập” và chọn phương thức đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử (VNeID).Description: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/tintuc/2023/07/10/vneid-2.jpg

- Sau khi nhấn vào biểu tượng VNeID thì hệ thống sẽ hiển thị khung đăng nhập bao gồm:

+ Tài khoản (Là số CCCD gắn chip (số định danh cá nhân));

+ Mật khẩu (Là mật khẩu khi cài đặt tài khoản định danh điện tử).

Description: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/tintuc/2023/07/10/vneid-3.jpg

  • Tích chọn  “Đăng nhập”.

Description: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/tintuc/2023/07/10/vneid-4.jpg

- Nhập mã OTP được gửi về số điện thoại đăng ký tài khoản định danh điện tử (VNeID). 

Bước 5: Điền thông tin theo hướng dẫn

Description: https://cdn.thuvienphapluat.vn/phap-luat/2022-2/HT/bhxhiii.png

Description: https://cdn.thuvienphapluat.vn/phap-luat/2022-2/HT/bhxhiv.png

- Lựa chọn cơ quan thực hiện

- Kê khai thông tin về người yêu cầu, thông tin khai sinh, thông tin đăng ký thường trú, thông tin đăng ký bảo hiểm y tế (các nội dung phải kê khai đầy đủ, những nội dung có dấu * màu đỏ là những thông tin bắt buộc phải kê khai)

Description: https://cdn.thuvienphapluat.vn/phap-luat/2022-2/HT/bhxhv.png

- Xem lại các tờ khai chi tiết (có thể in tờ khai và ký để đính kèm vào HS nộp trực tuyến mà không phải kê khai viết tay)

- Tải lên hồ sơ đính kèm

NỘP HỒ SƠ DỊCH VỤ CÔNG LIÊN THÔNG

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Bước 1: Truy cập trang dịch vụ liên thông của Cổng dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ: https://lienthong.dichvucong.gov.vn/#/

 (hoặc truy cập https://dichvucong.nghean.gov.vn/)

Bước 2: Chọn mục "Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi"