Hỏi đáp

Người gửi: Trần Quý Thành

Tôi muốn xin chuyển đổi đất vườn (trồng cây lâu năm) sang đất ở đô thị cùng 1 thửa. Trong năm 2024 này UBND thành phố Vinh đã có chủ trương chưa? nếu chưa thì khi nào sẽ có? để tôi có căn cứ xin thực hiện. Trân trọng cảm ơn!
28/05/2024

Cổng thông tin điện tử

Đặt câu hỏi