Hỏi đáp

Người gửi: Hoàng Tùng Lâm

Phòng khám Hoàn Minh Châu lấn chiếm vỉa hè tại số 93, đường Nguyễn Duy Trinh, ngay cạnh Trụ sở UBND phường Hưng Dũng, ngang nhiêm dùng khối bê tông và dây xích lớn cố định để lấn chiếm vỉa hè, gây nguy hiểm cho người đi bộ
26/12/2023

Cổng thông tin điện tử

Đặt câu hỏi