Hỏi đáp

Người gửi: Nguyên Văn Hạnh

Đèn chiếu sáng đô thị đường Đặng Như Mai đã bị cắt nhiều ngày, gây nguy hiểm cho giao thông, tầm nhìn hạn chế. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, sửa chữa. Xin cảm ơn!
26/12/2023

Cổng thông tin điện tử

Đặt câu hỏi